Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, sản xuất và kinh doanh tại công ty Tự Nhiên

Lê Thanh Giao 14/08/2021
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, sản xuất và kinh doanh tại công ty Tự Nhiên

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) toàn diện trên các lĩnh vực quản trị, sản xuất và kinh doanh tạo nền tảng vững chắc để Công Ty Tự Nhiên triển khai chuyển đổi số.
Tạo sức bật trong công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng


Với phương châm “Khách hàng là trung tâm” khách hàng được Công Ty Tự Nhiên ứng dụng CNTT nhiều nhất. Phòng kinh doanh của Công Ty Tự Nhiên được trang bị nhiều công cụ CNTT hỗ trợ như hệ thống Call Center, CRM, Chatbot, Zalo OA, các trang Web bán hàng Online, kết nối API các hãng vận chuyển...

Ứng dụng CNTT toàn diện

Trong sản xuất nhà máy Tự Nhiên đã triển khai hệ thống phần mềm với các chức năng: quản lý dữ liệu về tiến độ, tình trạng chất lượng, định mức, kiểu dáng...

Trong quản trị Công Ty Tự Nhiên đã triển khai hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp HR và kế toán tài chính. Đến nay, hệ thống này đã cơ bản hoàn thành đầy đủ 10 phân hệ trong lĩnh vực quản trị, tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công Ty Tự Nhiên.

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X